Bever Byggsom stödjande part

 

Byggnadsrapport:

Ska du köpa hus och vill veta i vilket skick det fins?

 

Bever Bygg kan ge dig en teknisk beskrivning, i vilken de beskriver de tekniska detaljerna, såsom skicket på fundament/grunden, fönster, tak, konstruktion mm.

 

Denna dokument från en erfaren byggare, kan hjälpa dig i förhandlingarna med säljaren.

 

Priser på begäran och enligt offert.

 

 

 

Projektledning för privatpersoner:

Kanske du har överlämnat byggnationen eller renovering av ditt hus till ett byggföretag, men du kan inte vara närvarande under byggtiden så fins där Bever Bygg för att hålla ett öga på byggarbetsplatsen.

 

Bever Bygg kan ta på sig rollen som byggledare och ordna att hele byggprocessen går smidigt. Genom kontakt med olika hantverkers, den så kallade ”Spindeln i nätet” kan man arbeta effektivt och spara kostnader och tid.

 

Under byggtiden kommer Bever Bygg att informera dig om hur bygget framskrider. Vi kommer också att övervaka att entreprenören häller sig till avtalet och så att dina önskemål och planer genomförs.

 

Kolla under fliken Retail för projektleding för företagskunder.

 

Skicka epost: info@beverbygg.com

 

 Bever Bygg för skräddarsydda byggnadsråd

 

Om du vill sköta byggnationen eller renovering av ditt hus på egen hand, men har betänkligheter vad gäller tekniska eller konstruktionstekniska detaljer, så kan du alltid fråga Bever Bygg om råd.

 

Byggplaner blir diskuteras i förväg och Bever Bygg kan ge dig råd om vad är möjligt eller inte.

 

Även under byggtiden kan Bever Bygg, om du ber om det, tillhandahålla teknisk och konstruktionsteknisk rådgivning och besvara dina frågor.

 

Kontakta Bever Bygg utan förbindelse för att prata om olika möjligheter. De erbjuder personlig rådgiving i byggfrågor.

 

Priser på begäran.

 

 Bever Bygg för konstruktions-ritningar och tillstånd

 

Bredvid byggarbeten kan Bever Bygg också hjälpa till med det förberedande arbetet såsom ritningar och bygglovansök för nybyggnationer och/eller renovering.

 

De jobbar tillsammans med en erfahren teknisk ritare som kan hjälpa till med att ändra din skiss i fina byggritningar. Med denna ritningar kan du t.e. ansöka om bygglov eller du kan be Bever Bygg att ansöka om bygglov för dig.

 

Bever Bygg kan fylla i alla blanketter som behövs för en bygglovansök och underhålla kontakten med relevanta kommun.

 

Priser är beroende av projekten och på begäran.

 

Skicka epost: info@beverbygg.com

 

Stora Havsjön Kojåsen 1683 95 SunnemoSverige0046-7308674160046-702255132E-Post: Info@Beverbygg.Com

GDPR